امروز: چهارشنبه، 1 آبان 1398

   

1- ابوالفضل نقاشیان

2- حجت رستمی

روز فعالیت گروه: سه شنبه ها از ساعت 8 صبح الی 12:30 ظهر می باشد.

محل فعالیت: پژوهشگاه ملاصدرا

تلفن تماس: 33451252-024

   

برگزاری دوره ضمن خدمت


گروه آموزشی ریاضی دوره ی اول متوسطه استان با همکاری دبیرخانه کیفیت بخشی به فرایند آموزش ریاضی دوره ی اول متوسطه مستقر در زنجان، در دهه ی آخر اولین ماه از فصل زمستان، اقدام به برگزاری دوره ی ضمن خدمت به مدت 16 ساعت با عنوان مهارت تفکر و حل مسأله (کد: 91401414 ) خواهد کرد. شرکت کنندگان در این دوره، دبیران ریاضی دوره ی اول متوسطه ی استان زنجان خواهند بود. زمان دقیق دوره و مکان برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد.